กรมทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครคิต ครั้งที่ 2/2565
  • 2 พ.ย. 2565
  • 311

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการเพื่อขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครคิต ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธาน ในการนี้มีนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนของผู้ประกอบการบางรายและปรับปรุงแก้ไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งการพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ประกอบการในการรับจ้างงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต รวมถึงการขอแก้ไขประกาศคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง