ชันสูตรซากโลมา ไม่สามารถหาสาเหตุการตายได้
  • 2 พ.ย. 2565
  • 239

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ชันสูตรซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena phocaenoides) ที่ได้รับแจ้งจากคุณนภาพร ไม่ทราบนามสกุล ผ่านช่องทาง "สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362" เรื่องพบซากโลมาเกยตื้นบริเวณหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี พบเป็นเพศผู้ โตเต็มวัย ความยาว 134 ซม. หนัก 20 กก. สภาพซากเน่ามาก ผิวหนังลอกหลุด อวัยวะภายในเน่าเละ พบพยาธิตัวกลมจำนวนมากในช่องหูทั้งสองข้าง พบเขี้ยวหมึก จำนวน 12 เขี้ยวในระบบทางเดินอาหาร โดยไม่พบสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้เนื่องจากสภาพซากเน่ามาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง