ร่วมเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่เพชรบุรี
  • 3 พ.ย. 2565
  • 290

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม 250 กิโลกรัม แยกเป็น ขยะทั่วไป 150 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 100 กิโลกรัม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง