ทช. ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมดำน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังฯ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2
  • 4 พ.ย. 2565
  • 194

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมดำน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต (Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก) ครั้งที่ 2 โดยมี รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ คุณอมรา ศิริพงษ์ ผู้ริเริ่มโครงการ Go Green Active พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทช. และคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
การประชุมครั้งนี้ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมดำน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดกิจกรรมดำน้ำฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ กรม ทช. ได้ดูแลในด้านกิจกรรมการดำน้ำเก็บขยะ ปลูกปะการัง และการวางทุ่นจอดเรือ พร้อมสนับสนุนกำลังพลเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 30 นาย เรือหางยาว จำนวน 25 ลำ และเรืออำนวยการดูแลความปลอดภัย จำนวน 8 ลำ อีกทั้งร่วมสนับสนุนทัพเรือภาคที่ 3 (ศรชล. ภาค 3) เพื่อร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัย ในครั้งนี้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง