เรือบรรทุกคอนเทนเนอร์อับปางนอกชายฝั่งชุมพร
  • 4 พ.ย. 2565
  • 207

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดย ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง ตรวจสอบกรณีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชื่อ สันทัดสมุทร 4 อับปางลง บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดชุมพร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 01.30 น. พิกัดอับปาง ละติจูด 10 องศา 17 ลิปดา 6.4 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด 99 องศา 24 ลิปดา 11.26 ฟิลิปดาตะวันออก ระยะความลึกน้ำประมาณ 26 เมตร ซึ่งเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไม้ยางพารา จำนวน 42 ตู้ เดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบคราบน้ำมันคาดว่าเป็นน้ำมันดีเซล ลอยเป็นฟิล์มบาง ๆ บนผิวน้ำ ยาวเป็นแนวเหนือ-ใต้ กว้าง 100 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ส่วนปริมาณคราบน้ำมันจะดำเนินการต่อไป
การพยากรณ์การพัดพาคราบน้ำมัน คาดการณ์ว่า กระแสน้ำมีแนวโน้มทิศทางการไหลลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และคาดว่าไหลผ่านใกล้กลุ่มเกาะบริเวณชายฝั่งของอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เวลาประมาณ 22:00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้  โดยทรัพยากรปะการังที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุดและคาดว่าจะได้รับผลกระทบคือ บริเวณเกาะกุลา เกาะแกลบ เกาะบาตร จ.ชุมพร โดยห่างจากจุดเกิดเหตุ ประมาณ 15.8 กิโลเมตร ทรัพยากรหญ้าทะเลที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุดคือ บริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี จ.ชุมพร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง