พบแมงกะพรุนกล่องพื้นที่เกาะหมาก
  • 4 พ.ย. 2565
  • 274

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช.ฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่สำรวจแมงกะพรุนพิษบริเวณอ่าวขาว เกาะหมาก จ.ตราด ด้วยอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น ผลการสำรวจไม่พบแมงกระพรุนพิษ และสำรวจด้วยอวนลากและอวนลอยผิวน้ำบริเวณชายหาด ขนานชายฝั่ง พบแมงกะพรุนกล่องชนิด Copula sivickisi จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นแมงกะพรุนกล่องขนาดเล็กไม่มีพิษรุนแรง เมื่อสัมผัสผิวหนังจะทำให้เกิดอาการคันและระคายเคืองเท่านั้น และมอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องแมงกะพรุนพิษ และขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ประกอบการและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก จ.ตราด ทั้งนี้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากถูกพิษของแมงกะพรุน ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดอย่างน้อย 30 วินาที ห้ามราดด้วยน้ำจืดและขัดถู หากหมดสติไม่รู้สึกตัวให้ปั๊มหัวใจ ฉุกเฉินโทร.1669 และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง