ทช. กับ The Ocean Cleanup ร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้าโครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา
  • 4 พ.ย. 2565
  • 210

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้าโครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับผู้แทนจากองค์กร The Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ นำโดย Mr. Cyril Girardeaux, Senior Project Manager และ Ms. Charlotte de Jong, Business Development และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการสนับสนุนเครื่องดักขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor) ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ผลจากการประชุมคาดว่าจะสามารถดำเนินการวางเครื่องดักขยะดังกล่าวในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จภายในต้นปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผลจากความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การบริหารจัดการขยะทะเลอย่างยั่งยืน และครบวงจร แบบบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง