อทช. รับมอบผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด MISTINE AQUA BASE ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล
  • 4 พ.ย. 2565
  • 285

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คุณนงลักษณ์ ผดุงอรรถกิจ ผู้จัดการแผนกโครงการพิเศษอาวุโส Mistine เป็นตัวแทน บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เข้าพบอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่ไม่เป็นอันตรายต่อปะการังและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อใช้ในกิจกรรม Go green Active ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 9 กรม ทช.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง