จัดวางซั้งบ้านปลาพื้นที่ จ.ระยอง
  • 4 พ.ย. 2565
  • 211

วันที่ 3 พฤจิกายน 256 กรม ททช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ประสานงานชุมชนชายฝั่งกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กสวนสน เขต (อบต.แกลง 2) จ.ระยอง พร้อมสมาชิก จำนวน 20 คน ได้ร่วมกันจัดวางซั้งบ้านปลาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ปตท.สผ. จำนวน 30 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท ในบริเวณพื้นเขตอนุรักษ์ทางทะเล  หมู่ที่ 4 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง รวมทั้งได้ชี้แจง และซักซ้อมข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนโครงการจากกรม ทช. ในปีงบประมาณ 2566 อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง