รอง อทช. ติดตามผลการดำเนินงานการติดตั้งรั้วไม้ดักตะกอนทราย เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
  • 5 พ.ย. 2565
  • 251

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ลงพื้นที่หาดคลองกำ ม.3 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่  ตั้งอยู่ในระบบหาดปากน้ำกระบี่ (T8d266) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ กรณีการติดตั้งรั้วไม้ดักตะกอนทราย (SandFence) เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของโรงแรมอัยลันดา ไฮด์อเวย์ รีสอร์ท โดยมีผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวการดำเนินงานที่ผ่านมา จากการลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของเนินทรายหลังแนวรั้วไม้ ซึ่งดำเนินการมาได้ประมาณ 7 ปี มีการสะสมตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนมีพันธุ์พืชขึ้นปกคลุมบางส่วน ไม่มีปัญหาการกัดเซาะฯ ในแต่ละฤดู ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการใช้มาตรการสีเขียวและดำเนินการโดยเจ้าของพื้นที่ ทั้งนี้ รอง อทช. ได้มอบหมายให้องอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นำไปเป็นกรณีพื้นที่ตัวอย่างเพื่อขยายผลให้ผู้ประกอบการอื่นได้ใช้เป็นแนวทาง แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่หาดทรายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง