จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
  • 6 พ.ย. 2565
  • 322

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ และนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และข้าราชการ​ในสังกัดกรมฯ อีกทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ จ.กระบี่ เข้าร่วมพิธี และถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา​ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,054,595.86 บาท (สองล้านห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง