สร้างนักดำน้ำอาสาสมัคร พื้นที่เกาะสมุย
  • 7 พ.ย. 2565
  • 312

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างนักดำน้ำอาสาสมัคร ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีอาสาสมัครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง