กรม ทช. ร่วมกับ โตโยต้า จัดกิจกรรม โตโยต้าปลูกป่าชายเลน ปีที่ 16 ครบรอบ 60 ปี ปลูกป่า 600,000 ต้น
  • 7 พ.ย. 2565
  • 407

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วย นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม "โตโยต้าปลูกป่าชายเลน ปีที่ 16” ภายใต้โครงการโตโยต้าครบรอบ 60 ปี ปลูกป่า 600,000 ต้น โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายกสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ และผู้บริหารบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก จ.สมุทรปราการ
ในโอกาสนี้ กรมทช.และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร  ส่งเสริมระบบนิเวศชายฝั่ง และกักเก็บคาร์บอน ช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยมีอาสาสมัครจากพนักงานบริษัท  หุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกค้า และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 3,000 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 60,000 ต้น เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนคืนสู่ความสมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง