รองอธิบดี ทช. นำทีมลงพื้นที่สำรวจระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล บริเวณ อ่าวน้ำเมาและอ่าวทึง จ.กระบี่
  • 8 พ.ย. 2565
  • 282

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยนายสุชาติ รัตนเรืองสี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายไพบูลย์ หอยบาง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นายธีรภัทร ศุภสิริพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.กระบี่ และนายวิโรจน์ ดุกพรหม ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งหญ้าทะเล อ่าวน้ำเมาและอ่าวทึง จ.กระบี่ อ่าวน้ำเมามีแหล่งหญ้าทะเลครอบคลุมพื้นที่ 243 ไร่ สามารถพบหญ้าทะเลเติบโตตามพื้นชายฝั่งทะเลน้ำตื้นหรือปะปนกับแนวปะการัง เมื่อน้ำลงต่ำสุดจะพบเห็นหญ้าทะเลโผล่พ้นน้ำ สำหรับพื้นที่อ่าวทึง เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งหญ้าทะเลหาดนพรัตน์ธารา มีเนื้อที่ประมาณ 823 ไร่
ในการนี้ รองอธิบดี ทช. ได้มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ ทช. โดยเน้นการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์และป้องกันแหล่งหญ้าทะเล รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าทะเลเพื่อใช้ในการคำนวณ carbon credit ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง