ชันสูตรซากโลมาหลังโหนก
  • 8 พ.ย. 2565
  • 198

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการชันสูตรซากโลมาหลังโหนก ซึ่งได้รับแจ้งจากนายปรีชา เมืองทวี ตำแหน่งนายท้ายเรือ สำนักงาน ทช.ที่ 7 (ตรัง) เรื่องพบซากโลมาเกยตื้น บริเวณอ่าวบุญคง ต. ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยจากการตรวจสอบซากโลมาเบื้องต้นพบว่าเป็นซากโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) ความยาว 230 ซม. เพศเมีย โตเต็มวัย สภาพซากเริ่มเน่า ความสมบูรณ์ของร่างกายผอม (2/5 Body condition score) ลักษณะภายนอก ไม่พบบาดแผลฉกรรณ์ หรือบาดแผลจากการถูกเครื่องมือประมง ฟันสึกกร่อนเนื่องจากสัตว์มีอายุมาก เมื่อทำการเปิดผ่าดูอวัยวะภายในพบว่าโครงกระดูกตามร่างกาย สึกกร่อน หัวใจมีเลือดคั่ง เนื้อเยื่อปอดสีไม่สม่ำเสมอ พบจุดเลือดออกเป็นหย่อมๆ บ่งบอกถึงการอักเสบ ส่วนของทางเดินอาหารพบอาหารเล็กน้อย เป็นพวกเศษหมึกและของเหลวสีน้ำตาลอ่อน นอกจากนี้ยังพบเศษพลาสติกแข็งขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร ในกระเพาะอาหารส่วน Main stomach สัตว์ได้รับผลกระทบจากขยะทะเลแต่ไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิต สรุปสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าเกิดจากป่วยตามธรรมชาติ เนื่องจากความเสื่อมตามอายุขัย ร่วมกับการขาดสารอาหารจากภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) และความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้สัตว์มีสภาพอ่อนแอจนเสียชีวิตในที่สุด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง