MOU เกาะไข่ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
  • 8 พ.ย. 2565
  • 318

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะเกาะไข่ จ.ชุมพร  รวม 6 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4,  บ. เอจีซี วีนิไทย จำกัด(มหาชน), สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้ธนาคารปูม้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหินกบ, เทศบาลตำบลชุมโค พร้อมเข้าร่วมเสวนา ภายใต้โครงการเอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง พื้นที่เกาะไข่ จังหวัดชุมพร ณ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง