อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนจังหวัดตราด
  • 9 พ.ย. 2565
  • 197

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยนายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนจังหวัดตราด โดยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนที่ 1 พร้อมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ จ.ตราด
ในการนี้ อทช. ร่วมรับฟังการบรรยายของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนจังหวัดตราด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ อทช. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละศูนย์ฯ เพื่อให้ทำงานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อทช. พร้อมด้วยคณะได้เดินเยี่ยมชมศูนย์วิจัยป่าชายเลนตราด อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง