เก็บขยะตกค้างพื้นที่ปัตตานี
  • 9 พ.ย. 2565
  • 196

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี จัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณบูมกักขยะ (Boom) ในแม่น้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้ขยะรวม 1,850.50 กิโลกรัม รวมขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ได้ทำการคัดแยกประเภทขยะ ซึ่งมีขยะที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ผ้าอ้อม และเศษโฟม พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เรือประมง เรือรับจ้าง และชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำให้มีการจัดเก็บและทิ้งขยะบริเวณที่จัดไว้ให้ ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง