เก็บขยะกระทง พื้นที่แม่น้ำปัตตานี
  • 10 พ.ย. 2565
  • 345

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 ( ปัตตานี) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 204 และ 206 ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี จัดเก็บขยะและกระทง จากเทศกาลวันลอยกระทง บริเวณแม่น้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อฟื้นฟู ลดปริมาณ และป้องกันไม่ให้กระทงและขยะไหลลงสู่ทะเล ได้ขยะรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,009 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ จากนั้นส่งมอบขยะดังกล่าวให้เทศบาลเมืองปัตตานีนำไปจัดการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง