สำรวจแนวปะการังเกาะภูเก็ต
  • 10 พ.ย. 2565
  • 232

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการัง เกาะรังใหญ่ เกาะแอว และเกาะแก้วใหญ่ จ.ภูเก็ต พบแนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด ( Porites spp.) ปะการังสีน้ำเงิน ( Heliopora coerulea ) ปะการังวงแหวน ( Favia spp.) ปะการังรังผึ้ง ( Goniastrea spp.) การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังเคลือบหิน ( Podabacia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม ( Favites spp.) และปะการังดอกกะหล่ำ ( Pocillopora spp.) โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรควงฟอกขาว โรคจุดขาว โรคจุดชมพู (Tremetodiasis) ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางขลิบดำ ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง ปลาสลิดหินเหลืองมะนาว ปลาสลิดหินเล็กหางเหลืองขลิบดำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบ เช่น  เม่นดำหนามยาว เม่นดำหนามสั้น หอยมือเสือ เม่นเขียว และดาวขนนกชนิดต่าง ๆ ขยะในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากการทำกิจกรรมการประมง เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เชือก อวน และขวดแก้ว ทั้งนี้ได้บันทึกพิกัด GPS พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจแนวปะการัง เพื่อใช้ในการสำรวจติดตามต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง