เก็บขยะจากเทศกาลลอยกระทง จ.พังงา
  • 10 พ.ย. 2565
  • 233

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะเนื่องจากเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อไม่ให้เกิดการตกค้าง ลอยออกสู่ทะเล และเน่าเสียในเเม่น้ำและในทะเล จำนวน 5 พื้นที่ (พังงา 4 พื้นที่ ระนอง 1 พื้นที่) สามารถจัดเก็บขยะได้น้ำหนักรวม 1,165 กิโลกรัม นำไปดำเนินการกำจัดตามกระบวนการที่เหมาะสมให้ถูกต้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง