เก็บขยะตกค้างจากเทศกาลลอยกระทง พื้นที่เพชรบุรี
  • 10 พ.ย. 2565
  • 280

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลแหลมผักเบี้ย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางขุนไทร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) Litter trap และขยะตกค้างจากกิจกรรมวันลอยกระทง บริเวณชายหาดหน้าวัดสมุทรธาราม โดยบริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 218 กก. คลองปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 17 กก. และคลองบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 6 กก. รวมน้ำหนักขยะทั้ง 3 พื้นที่ 314  กก. แยกเป็นขยะทั่วไป 186 กก. ขยะอินทรีย์ 155 กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1.ถุงก๊อบแก๊ป 2.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก 3.ถุงพลาสติกอื่นๆ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง