เก็บขยะตกค้างจากกิจกรรมลอยกระทง พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
  • 10 พ.ย. 2565
  • 307

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) และขยะตกค้างจากกิจกรรมวันลอยกระทง บริเวณคลองเก่า ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้น้ำหนักขยะรวม 13 กิโลกรัม แยกเป็นขยะทั่วไป 8 กก. ขยะอินทรีย์ 5 กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษโฟม และรื้อทุ่นกักขยะ (Litter trap) บริเวณคลองคอย ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ชำรุดกลับมาเพื่อซ่อมแซมให้ใช้การได้เป็นปกติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง