จัดโครงการทัศนศึกษา โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างทางปัญญา จ.สตูล
  • 11 พ.ย. 2565
  • 390

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (สตูล) ร่วมกับโรงเรียนมุสลิมศึกษา ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล จัดโครงการทัศนศึกษา “โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างทางปัญญา” ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โดยมีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ และศึกษาเกี่ยวป่าชายเลน โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง