วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) บูรณาการกำลังพล ออกปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ ต.ปากน้ำ และ ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล พบการทำประมงผิดกฎหมาย บริเวณปากร่องน้ำบุโบย ต.แหลมสน ซึ่งเป็นการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลาก แผ่นตะเฆ่ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรา 71 (1) ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง มีความผิดตามมาตรา 36 พรก.ประมง พ.ศ.2558 ผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย เรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ จนท.ควบคุมเรือของกลางและผู้ต้องหากลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือปากบารา และลงบันทึกจับกุมผู้ต้องหาและสั่งยึดเรือของกลาง ส่ง สภ.ละงู จ.สตูล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ พื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง
วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวขาม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 5 ตัวอย่างและตัวอย่างตะกอนดินจำนวน 13 ตัวอย่างทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
13 มีนาคม 2566
ดูเพิ่มเติม