พบแหล่งหญ้าทะเลใหม่ พื้นที่แสมสาร
  • 11 พ.ย. 2565
  • 612

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ได้รับการแจ้งข่าวจากเครือข่ายนักดำน้ำ ว่าพบหญ้าทะเลน้ำลึกบริเวณหมู่เกาะแสมสาร และได้ดำน้ำสำรวจหญ้าทะเลบริเวณแนวน้ำลึก จากการดำน้ำสำรวจพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ พบการปกคลุมหญ้าทะเลชนิดหญ้าเงาใส (Halophila decipiens) หนาแน่นแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ดังนี้ 5% บริเวณหาดโบราณ (เกาะจวง) 10-15% บริเวณอ่าวไข่และหาดหน้าบ้านทหาร เกาะจาน โดยพบที่ระดับความลึก 12-20 เมตร ทั้งนี้พบว่ามีสาหร่ายสีน้ำตาล (Dictyota sp.) ปกคลุมทั่วบริเวณที่พบหญ้าทะเล โดยพื้นที่หญ้าทะเลที่สำรวจพบในครั้งนี้ เป็นการรายงานการพบครั้งแรกและเป็นฐานข้อมูลใหม่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ พื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง
วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวขาม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 5 ตัวอย่างและตัวอย่างตะกอนดินจำนวน 13 ตัวอย่างทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
13 มีนาคม 2566
ดูเพิ่มเติม