ติดตามโรคปะการังแถบสีเหลือง
  • 11 พ.ย. 2565
  • 293

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมกับนักดำน้ำอาสาสมัครและศูนย์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ดำเนินการเพื่อหาวิธีป้องกันการลุกลามของโรคปะการังแถบสีเหลืองระบาด ดังนี้ ในปะการังเขากวาง ติดตามผลจากการที่แบ่งกิ่งปะการังส่วนที่เป็นโรคออกไปทิ้งและนำกิ่งที่ไม่เป็นโรคไปปลูกบนท่อพีวีซี พบว่ากิ่งปะการังที่ย้ายปลูกบนท่อพีวีซีไม่แสดงอาการของโรค แสดงให้เห็นว่าการตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งไปสามารถหยุดการลุกลามของโรคได้ ในปะการังโขด ดำเนินการทดลองป้องกันการลุกลามโดย เซาะปะการังให้เป็นร่องและเติมกาวอีพ็อกซี่และจะทำการติดตามผลต่อไป อยู่ระหว่างประสานงานกับ สำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) เพื่อวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมระดมอาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อควบคุมการระบาดของโรคปะการังแถบสีเหลือง ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง