เกาะยาวสะอาดได้ด้วยมือเรา : บ้านเรา ทะเลเรา
  • 11 พ.ย. 2565
  • 164

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) เข้าร่วมกิจกรรม “เกาะยาวสะอาดได้ด้วยมือเรา : บ้านเรา ทะเลเรา” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านการจัดการขยะเชิงบูรณาการ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมระดับบุคคลในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จ.พังงา ภายใต้โครงการ “การจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย: ปฏิบัติการภาคประชาชนสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย” จัดโดย มูลนิธิโคคา-โคลา (ประเทศไทย) ร่วมกับ IUCN-องค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ ณ หาดอ่าวทราย ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอเกาะยาวเป็นประธาน มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล และคัดแยกขยะรีไซเคิลจัดการขยะคืนสู่ฝั่งสร้างมูล นำรายได้เข้าสู่ชุมชน จัดเก็บขยะได้จำนวน 174.8 กก. ขยะที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ ขวดพลาสติก โฟม รองเท้ายาง ขวดแก้ว เชือก/อวน ตามลำดับ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง