ยึดลอบพับได้ พื้นที่ปากพนัง
  • 12 พ.ย. 2565
  • 578

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) บูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง (นครศรีธรรมราช) ออกปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่อ่าวปากพนัง ร่วมกันทำการจับกุมผู้กระทำผิดตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (2) จำนวน 2 ราย  โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันลักลอบใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าสัตว์น้ำสลับซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างที่ใช้สำหรับดักสัตว์น้ำทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 67(2) และบทลงโทษตามมาตรา 147 และมาตรา 169 นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินคดีตามกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว ตาม ปจว.ข้อ 25 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. คดีอาญาที่ 3476/65 บัญชีของกลางลำดับที่ 928/65

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ พื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง
วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวขาม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 5 ตัวอย่างและตัวอย่างตะกอนดินจำนวน 13 ตัวอย่างทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
13 มีนาคม 2566
ดูเพิ่มเติม