ปลูกหญ้าทะเล ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลภูเก็ต
  • 12 พ.ย. 2565
  • 231

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล บริเวณหาดท่าหลา ม.2  ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พลเรือตรี ณัฐพงศ์ ญาโณทัยขจิตต์ รองกอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว บริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เทศบาลตำบลป่าคลอก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และพี่น้องประชาชนบริเวณใกล้เคียง จำนวน 100  คน ร่วมปลูกเสริมหญ้าทะเล จำนวน 1 ไร่  รวมทั้งหารือแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล การจัดการทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเล การให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง