นำน้องๆ ทัศนศึกษา พื้นที่ป่าในเมืองสตูล
  • 12 พ.ย. 2565
  • 277

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนมุสลิมศึกษา ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล  จัดโครงการทัศนศึกษา โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างทางปัญญา ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยมีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 151 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ และศึกษาเกี่ยวป่าชายเลน โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง