ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ชายฝั่งสมุทรสงคราม
  • 14 พ.ย. 2565
  • 174

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ตรวจพบผู้กระทำความผิดลักลอบใช้เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกลทำการประมงอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม จึงเข้าทำการจับกุมเรือประมงพร้อมเครื่องมือคราดหอย จำนวน 1 ลำ พร้อมผู้ต้องหาจำนวน 1 คน ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตาม ม.71 (1) ม.36 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงรูปแบบและพื้นที่ทำการประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ข้อ 2 ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 พิกัด N 13.22.51 E 100.02.52 และได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 13.39 น. คดีอาญาที่ 647/2565 บัญชีของกลางลำดับที่ 236/2565 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง