ร่วมเก็บขยะในโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล
  • 15 พ.ย. 2565
  • 187

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) เข้าร่วมโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท./ชุมชนโรงเรียนฯลฯ) พื้นที่จังหวัดสตูล จัดเก็บขยะชายหาด บริเวณเกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะหินงาม และดำน้ำเก็บขยะ บริเวณด้านใต้และด้านเหนือของอ่าวเรือใบ เกาะยาง เกาะราวี และร่องน้ำจาบัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 7  ชมรม Reef guardian Thailand ผู้ประกอบการร้านดำน้ำลึกเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นหน่วยงานจาก ภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสาทั่วไป จำนวน 540 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง ในการร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 3,011 กิโลกรัม พร้อมทั้งจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) เศษโฟม ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) รองเท้า และเชือก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ให้ความรู้เรื่องขยะ และประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป       

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง