รมว.ทส. นำทีมเยี่ยมชม Pavilion ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุม COP 27 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
  • 15 พ.ย. 2565
  • 307

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) หัวหน้าคณะผู้แทนไทยรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (UNFCCC COP 27) เข้าเยี่ยมชม Pavilion บริเวณ Green Zone ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วม ในการนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำโดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมภายใน Pavillon ต่างๆ พร้อมได้นำของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าเต่ามะเฟืองและพะยูน ของกรมฯ มอบแก่ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงบูธนิทรรศการของนานาประเทศ แสดงถึงความร่วมมือของนานาประเทศในการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จากนั้นรมว.ทส. พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม Thailand Pavilion ซึ่งภายในมีกิจกรรม side event หัวข้อ Youth Messages to world leaders ซึ่งมีผู้แทนจากผู้นำเยาวชนจากนานาประเทศ พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยให้ทุกภาคส่วนแสดงถึงการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง