รองอทช. กล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบนในประเทศไทย
  • 16 พ.ย. 2565
  • 500

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ กล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบนในประเทศไทย ณ โรงแรม Novotel bangkok สุขุมวิท 20 จัดโดยมูลนิธิ Wild Aid ร่วมกับกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้แทนจาก ทช. กรมประมง กรมศุลกากร กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสะพานปลาซึ่ง การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบนผ่านการนำเสนอข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ดร.พรศรี ให้ความสำคัญในประเด็นชุมชนเครือข่ายและ citizen science โดยต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักของประชาชนในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบน รวมทั้งการทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามของประเทศไทย และการศึกษาวิจัยให้เกิดความสมดุลด้านการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง