กรม ทช. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและบูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของไทย จังหวัดภูเก็ต
  • 16 พ.ย. 2565
  • 196

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและบูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมประมง กรมเจ้าท่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มูลนิธิชุมชนไท และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องประชุมเมโทรโพล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ จ.ภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย โดยกรม ทช. จะสนับสนุนและบูรณาการเครือข่าย เฝ้าระวังและดูแลรักษา ทุ่นตรวจวัดสึนามิของประเทศไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับประชาชน การแจ้งเตือนสึนามิ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันและให้ความร่วมมือสนับสนุนยานพาหนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการติดตามเฝ้าระวัง ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ ในกรณีภาวะปกติ และกรณีทุ่นหลุดออกจากจุดติดตั้ง เพื่อคอยเฝ้าระวังแจ้งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง