ปะการังเกาะเกล็ดแก้วเสียหายมาก
  • 16 พ.ย. 2565
  • 273

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกร่วมกับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ สำรวจแนวปะการังเกาะเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี สำรวจแนวปะการังที่ระดับน้ำลึกประมาณ 3-5 เมตร น้ำค่อนข้างขุ่น ระยะการมองเห็นประมาณ 50 เซนติเมตร เบื้องต้นพบว่าแนวปะการังด้านตะวันตกมีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง , ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia), ปะการังช่องเล็ก (Montipora), ปะการังลายดอกไม้ (Pavona) ส่วนด้านตะวันออกอยู่ในสถานภาพเสียหายมาก ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังหนวดดอกไม้ทะเล (Goniopora) บริเวณที่ตื้นพบส่วนใหญ่เป็นปะการังตายคาดว่าเกิดจากการที่ระดับน้ำลดต่ำเป็นเวลานานในอดีต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง