ลักลอบขายปลานกแก้ว พื้นที่หาดกะรน
  • 17 พ.ย. 2565
  • 574

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ได้รับแจ้งมีการลักลอบ ค้าขายปลานกแก้ว ในวงศ์ Scaridae ขนาดไม่เกิน 50 ซม. ซึ่งเป็นปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงฯ ในพื้นที่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต และได้จับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน 3 ราย ได้แก่ ผู้จัดการร้านอาหารชื่อ ชิคเรสเตอร์รองท์ ของกลางปลานกแก้ว 9 ตัว ผู้จัดการร้านอาหารชื่อ บาวว์ตี้ซีฟู๊ด ของกลางปลานกแก้ว 5 ตัว และเจ้าของร้านอาหารชื่อ ต้นตาลซีฟู๊ด ของกลางปลานกแก้ว 2 ตัว ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืน ข้อ 11 (8) ห้ามจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกะกน จังหวัดภูเก็ต ตามบันทึกประจำวันข้อ 7 คดีอาญาที่ 307/2565 ข้อ 8 คดีอาญาที่ 308/2565 และข้อ 9 คดีอาญาที่ 309/2565 ลงวันที่ 15 พ.ย. 65 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ พื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง
วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวขาม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 5 ตัวอย่างและตัวอย่างตะกอนดินจำนวน 13 ตัวอย่างทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
13 มีนาคม 2566
ดูเพิ่มเติม