เต่ามะเฟืองวางไข่พื้นที่หาดบางขวัญ
  • 18 พ.ย. 2565
  • 276

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งจากนายธงชัย สุกแสง เรื่องพบเต่าขึ้นวางไข่บริเวณหาดบางขวัญ จ.พังงา รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที ศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน และสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) เดินทางมาตรวจสอบในพื้นที่ และวัดขนาดรอยเดินของเต่า แม่เต่ามีความกว้างของอก 110 ซม. ความกว้างของขาพายคู่หน้า 220 ซม. จากการตรวจสอบเป็นเต่ามะเฟือง พบหลุมวางไข่มีความลึก 78 ซม. กว้าง 302 ซม. แต่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม น้ำทะเลท่วมถึงซึ่งอาจทำให้ไข่เน่าทั้งหมด จึงได้ทำการย้ายไปยังพื้นที่เหมาะสม อยู่ห่างจากหลุมไข่เดิมประมาณ 200 เมตร ไข่ทั้งหมดมีจำนวน 118 ฟอง ประกอบด้วยไข่ดี 102 และไข่ลม 12 ฟอง และทำการกั้นคอกเพื่อป้องกันสัตว์มากินไข่ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณภูมิชนิด 2 หัว เพื่อคำนวณวันฟักจากอุณหภูมิไว้ที่หลุมไข่ดังกล่าวต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง