พบสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่อ่าวไทยตอนบน
  • 18 พ.ย. 2565
  • 180

วันที่ 14–17 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ บริเวณ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด ได้แก่ โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และบริเวณชายฝั่งทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) พบบริเวณชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร และวาฬบรูด้า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) จำนวน 12 ตัว พบบริเวณชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) ทราบชื่อ 6 ตัว ได้แก่ เจ้ามีทรัพย์ เจ้าขวัญข้าว แม่สาครกับเจ้าสาริน แม่วันดีกับเจ้าวันรุ่ง และไม่ทราบชื่อจำนวน 6 ตัว นายสัตวแพทย์ได้ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้า จำนวน 8 ตัว ซึ่งทุกตัวมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี พบรอยโรคผิวหนัง Tattoo Skin Disease Like จำนวน 7 ตัว และพบวาฬบรูด้าชื่อเจ้ามีทรัพย์มีแผลถลอกที่ข้างลำตัวด้านขวา ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง