ติดตามการดำเนินงานหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงพังงา
  • 19 พ.ย. 2565
  • 326

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์  พร้อมด้วยนายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา)  และคณะได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 KV พังงา 2 - ภูเก็ต 3 ต้นที่ 116 ในท้องที่บ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมี ดร.จตุรงค์ คงแก้ว อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผู้ควบคุมโครงการ เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานให้ทราบ ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในกรณีนี้เป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ส่งกระแสไฟฟ้าจากจังหวัดพังงาข้ามทะเลไปยังจังหวัดภูเก็ต รูปแบบของแนวทางการป้องกันใช้เป็นรูปแบบการปักเสาดักตะกอน เป็นไปตามมาตรการสีเขียวที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนดไว้ โดยวางรูปแบบการจัดวางแนวปักไม้ให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ของพื้นที่ โดยเฉพาะทิศทางการไหลของกระแสน้ำชายฝั่งและการกระทบฝั่งของคลื่น การดำเนินการปักไม้ใช้เป็นไม้สนประดิพัทธ์ ขณะนี้ได้ปักแล้วเสร็จไปประมาณร้อยละ 40 หลังจากปักไม้ไปแล้ว พบว่าเริ่มมีตะกอนทรายมาตกทับถมหลังแนวไม้เพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงกับรากฐานของเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นที่ 116 มากขึ้น นอกจากการปักไม้แล้วยังมีการปลูกไม้พุ่มและไม้เลื้อยเสริมในบริเวณโครงการด้วย เช่น จิกทะเล ผักบุ้งทะเล เป็นต้น อย่างไรก็ตามกรม ทช. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งต่อไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งในการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้บันทึกการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง