ปลูกป่า 100 ปี ร่วมทำดีเพื่อแผ่นดิน พื้นที่ จ.ระนอง
  • 21 พ.ย. 2565
  • 274

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) บริษัทโตเกียวมารีน ประกันชีวิต โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนเมืองระนอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า 100 ปี ร่วมทำดีเพื่อแผ่นดิน ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านพรรั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความสมบูรณ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในโครงการได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรงแดง และถั่วขาว รวม 15,000 ต้น เนื้อที่ 30 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง