จัดเก็บขยะทะเลบางขุนเทียน
  • 21 พ.ย. 2565
  • 189

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล บริเวณสะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และคลองพิทยาลงณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ขยะรวม 145 กก. ขยะที่พบมาก ได้แก่ ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) ขยะอินทรีย์ กล่องโฟม ถุงพลาสติกอื่นๆ กระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง