อนุรักษ์ ฟื้นฟู สัตว์ทะเลหายากและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย
  • 21 พ.ย. 2565
  • 463

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และบริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สัตว์ทะเลหายากและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยเป็นปีที่ 12 ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเล และปะการัง การเยี่ยมชมการเลี้ยงเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์วิจัยฯ และบริษัท โคเซ่ นอกจากนี้มีการปล่อยเต่าทะเลจำนวน 2 ตัว พร้อมรับมอบอุปกรณ์สำรวจได้แก่ เครื่องอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle) และอุปกรณ์เพื่อการเลี้ยงเต่าป่วย โดยนายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เป็นประธานในการรับมอบ จากผู้บริหารบริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 50 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง