อทช. ประชุมติดตามการดำเนินงานจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต
  • 20 พ.ย. 2565
  • 313

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ อทช. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต โดยได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ การตกแต่งธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ การซักซ้อมด้านพิธีการ ประสานขอรถนำขบวน การทำหนังสือเชิญองค์ประธาน การจัดเตรียมห้องรับรอง การจัดเตรียมอาหาร/เครื่องดื่ม และการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณศูนย์ฯ เป็นต้น นอกจากนี้ อทช. ได้สำรวจความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความเรียบร้อยก่อนพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง