บูรณาการร่วมสำรวจโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา
  • 19 พ.ย. 2565
  • 493

วันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน ทีม Skyler และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ร่วมบูรณาการสำรวจโลมาอิรวดีบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน พื้นที่ จ.พัทลุง และ จ.สงขลา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles : UAV) แบบ Fixed wing, Multi Rotor) ทำการบินสำรวจโลมาครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์โลมาอิรวดีบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน รวมทั้งการใช้เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 211 ร่วมกับเรือประมงพื้นบ้านทำการสำรวจแบบ Line Transect บริเวณที่เคยมีการแจ้งพบเห็นโลมาอิรวดี ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน ผลจากการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles : UAV) ทั้ง 4 วัน ไม่พบโลมาอิรวดี แต่พบวัตถุในน้ำน่าสงสัยคล้ายโลมาอิรวดี แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโลมาอิรวดีหรือไม่ เนื่องจากมีระยะไกล และน้ำในทะเลสาบขุ่นมาก ซึ่งจะได้นำข้อมูลภาพและไฟล์วิดีโอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการวิเคราะห์ต่อไป ส่วนการสำรวจทางเรือในบริเวณที่คาดว่าจะพบเห็นโลมาอิรวดี แต่ก็ไม่พบเห็นโลมาอิรวดีขึ้นมาในพื้นที่ดังกล่าว อาจจะเป็นช่วงฤดูมรสุมมีฝนตก คลื่นลมแรงในบางช่วงของวัน ตลอดการออกสำรวจ และน้ำในทะเลสาบสงขลาตอนบนขุ่นข้นรวมทั้งมีวัชพืชน้ำลอยออกมาจากทะเลน้อยเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ ซึ่งจะได้นำปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ไปแก้ไขในการออกสำรวจครั้งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง