กรมทะเลและชายฝั่ง เตือนทำการประมงอย่างถูกกฎหมาย หากพบกระทำผิดจับแน่
  • 19 พ.ย. 2565
  • 61

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (เครื่องมือคราดหอย) โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application)
การประชุมครั้งนี้ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือคราดหอย ซึ่งเป็นการทำประมงผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโอกาสนี้ อทช. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เร่งลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องชาวประมง เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประมงแบบถูกกฎหมาย พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังในพื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน เนื่องจากผ่านมาทุกปีมีเรือคราดหอยเข้ามาทำการประมง ทำให้กระทบต่ออาชีพชาวประมงพื้นบ้าน และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ส่วนมาตรการต่อไปหลังจากนี้ได้มีการหารือกับหน่วยงานระดับจังหวัด กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันถ้าชาวประมงเหล่านี้ยังคงใช้คราดติดพ่วงกับเครื่องยนต์ มาคราดพันธุ์หอยกันอีกจะต้องมีการบันทึกภาพขณะกระทำความผิดผ่านอากาศยานไร้คนขับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีและจะทำการสืบหานายทุนผู้รับซื้อ ซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกระทำผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จึงอยากฝากพี่น้องประชาชนที่ลักลอบทำประมงคราดหอยด้วยคราดติดพ่วงกับเครื่องยนต์ ซึ่งมีโทษปรับสูงถึงหลักแสนบาท และยึดอุปกรณ์เครื่องมือการทำประมงโดยไม่มีข้อยกเว้น จึงอยากให้กลุ่มชาวประมงเหล่านี้เปลี่ยนวิธีการจับหอย ให้เป็นลักษณะแบบงมกับมือเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม