จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง
  • 19 พ.ย. 2565
  • 198

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา ได้แก่ ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล มีหน่วยงานและผู้เข้าเยี่ยมชม คือ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ธนาคารออมสินสาขาโคกกลอย นำน้ำดื่มมาสนับสนุน และกำนันตำบลโคกกลอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 สนับสนุนเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง