รอง อทช. ร่วมพิธีจัดวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
  • 19 พ.ย. 2565
  • 369

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย  เอกวนากุล ร่วมกิจกรรมจัดวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณอ่าวป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีพลเรือตรีภุชงค์ รอดนิกร ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กล่าวรายงาน ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มีภารกิจในการดูแล รักษาอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง ในพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลรวมถึงจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการวางทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหา การทำลายแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ จัดระเบียบการจอดเรือ และอำนวยความสะดวกในการจอดเรือในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน 5 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 33 แห่ง รวม 418 จุด ครอบคลุมปะการัง 29,125.88 ไร่ ซึ่งพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการไปแล้ว 11 แห่ง รวม 130 จุด และพื้นที่อ่าวป่าตอง 20 จุด โดยพื้นที่อ่าวป่าตอง มีแนวปะการังรวมประมาณ 633.43 ไร่ ในการจัดวางทุ่นจอดเรือครั้งนี้ เพื่อนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก ซึ่งมีการดำน้ำเก็บขยะ ในแนวปะการังและใต้ทะเล รวมถึงการดำน้ำปลูกฟื้นฟูปะการัง เพื่อป้องกัน ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมในการเข้าไปใช้พื้นที่ แนวปะการังของเรือท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว และเพื่อช่วยส่งเสริมการเปิดฤดูท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และฝั่งทะเลอันดามัน ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนไทย ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง