สาธิตการเพาะพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อการท่องเที่ยวเกาะสมุย
  • 18 พ.ย. 2565
  • 417

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย มูลนิธิเกาะสีเขียว และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอเกาะสมุย จัดกิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อการท่องเที่ยว ให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเล สาธิตวิธีการเพาะพันธุ์และอนุบาลหญ้าทะเล เพื่อต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีส่วนสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ในอนาคต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง